Jura

jura bøger

Jura er kernen i min hverdag

Jeg begyndte min bachelorgrad i jura (ba.jur.) på Syddansk Universitet i 2013, og læser i skrivende stund på 6. semester. Jeg forventer at afslutte bachelorgraden til sommer 2016, hvorefter jeg forventer at læse kandidatgraden i jura (cand.jur.).

Jurastudiet er min primære beskæftigelse, og jeg bruger dagligt mange flere timer på studiet end hvad der formelt set er krævet, for at kvalificere mig bedst muligt til fremtidig beskæftigelse. Mit engagement afspejler sig også på mit kompetenceniveau, og jeg bliver derfor gerne spurgt om hjælp af andre medstuderende i forbindelse med de juridiske fag.

Har du spørgsmål vedrørende jurastudiet, er du velkommen til at kontakte mig her. Grundet min relativt travle hverdag har jeg dog næppe tid til at løse konkrete juridiske problemer, især hvis de er af kompleks karakter.

Mit sociale engagement

Udover at holde det et højt fagligt engagement, er jeg er desuden socialt engageret på studiet, hvor jeg eksempelvis hjælper til med studiestarten (introduktion, rustur, mv.) og møder op til størstedelen af de faglige og sociale arrangementer.

Jeg yder derudover frivillig hjælp for Juridisk Forening SDU, hvor jeg i 2014 har lavet den nye hjemmeside (læs mere om dette under web-design). Desuden administrer jeg løbende denne hjemmeside, og sidder som formand for IT-udvalget, hvor jeg deltager i bestyrelsesmøder og assisterer bestyrelsen til med diverse opgaver af teknisk karakter (eksempelvis håndtering af medlemskort, e-mail konti, m.v.).
Udover arbejdet for IT-udvalget deltager jeg i størstedelen af Juridisk Forenings faglige og sociale arrangementer, ofte i min funktion som foreningens faste fotograf (billerne bliver publiceret via foreningens Facebook-side).

Mit arbejde for Juridisk Forening SDU har været (og er stadig) udbytterigt. Eksempelvis har jeg gennem foreningen fået kendskab til de mange muligheder der ligger inden for juraen, og fået en stor social omgangskreds på jurastudiet.

Alt mit arbejde for Juridisk Forening SDU er ydet frivilligt og ulønnet. Henvendelse i forbindelse med mit arbejde for Juridisk Forening kan ske via e-mail til webmaster@jfsdu.dk. Du kan læse mere om Juridisk Forening SDU på foreningens hjemmeside www.jfsdu.dk.

Mit studieforløb

Du kan herunder se de juridiske fag jeg har afsluttet (bestået) og de fag jeg har på mit igangværende semester:

Igangværende fag (6. semester):

 • International Trade and Private Law
 • Bachelorprojekt: Begrænsning af kreditorskifte ved aftale

Afsluttede (beståede) fag:

 • Retshistorie, retsfilosofi og retssociologi
 • Folkeret
 • Obligationsret
 • Kriminalret (strafferet)
 • Forvaltningsret
 • Kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse (panteret, tingsret samt konkurs- og insolvensret)
 • Selskabsret
 • EU-ret
 • Formueret (aftaleret, køberet og erstatningsret)
 • Forfatningsret (statsret)
 • Familie- og Arveret
 • Juridisk Metode

Jeg forsøger løbende at holde ovenstående informationer opdateret, hvilket dog kan dog være vanskeligt, da jeg i perioder kan have meget travlt.